หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ


นายนพรุจ เชียงส่ง
รองปลัด อบต.
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญณิชา เกษาอาด
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเมธา ไชยวงษ์ฝัน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางทิชา หะลันดา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายนพรุจ เชียงส่ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายนพรุจ เชียงส่ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478