หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำขอมีบัตรคนพิการ


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป


ใบสมัครชมรมผู้สูงอายุตำบลกันจุ


แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์


ใบมอบอำนาจ


แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม


แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียน


คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก ป้าย


แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478