หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป


แบบคำขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน


แบบคำขอยกเลิกป้าย


คำร้องขอใช้ถังขยะ และใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย


แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม


แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online


ใบมอบอำนาจ


ใบสมัครชมรมผู้สูงอายุตำบลกันจุ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียน

 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478