หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องรียนการทุจริต [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478