หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)-ไตมาสที่ 3 (1 เมษายน 2563-30 มิถุนายน 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ที่ 756/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องการบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบครึ่งปีงบประมาณแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ที่ 689/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ฉบับปรับปรุง) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478