หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกีบติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478