หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนอัตรากำลัง กรอบพนักงานจ้าง ปี พ.ศ. 2561-2563 [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผน_E-PLANNACC [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 3) [ 2 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 2) [ 8 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) [ 6 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ