หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทระพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สารจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การจัดตั้งสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ฉบับปรับปรุง) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ (เพิ่มเติม) [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการมองอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ [ 27 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 8 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478