หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการถนนสีขาวองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2563  16 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563  16 ก.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ2563  3 ก.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563  3 ก.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์  29 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลัเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563  18 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการที่ยากจนยากไร้ตำบลกันจุ  22 พ.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมกรอกแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2563  18 พ.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   สิทธิที่ประชาชนควรรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  25 เม.ย. 2563 29
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ