หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 1  1 เม.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2564  1 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชืื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.กันจุ  1 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2564  24 มี.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา  23 มี.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติเนรเทศ พ.ศ.2499  23 มี.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564  19 มี.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลกันจุ  17 มี.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564  17 มี.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2563  15 มี.ค. 2564 108
  (1)     2      3      4   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478