หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กันจุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

     วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

     นายวริษฐ์ บุญรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกันจุ ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ปกครอง ศพด.อบต.กันจุ ผู้ประกอบกิจการประชาชนตำบลกันจุ และผู้ใจบุญ
จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รู้หน้าที่ มีวินัย ไฝ่ความดี

     มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย การมีจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และเพื่อให้มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 09.41 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/105

ลำดับภาพที่ 2/105

ลำดับภาพที่ 3/105

ลำดับภาพที่ 4/105

ลำดับภาพที่ 5/105

ลำดับภาพที่ 6/105

ลำดับภาพที่ 7/105

ลำดับภาพที่ 8/105

ลำดับภาพที่ 9/105

ลำดับภาพที่ 10/105

ลำดับภาพที่ 11/105

ลำดับภาพที่ 12/105

ลำดับภาพที่ 13/105

ลำดับภาพที่ 14/105

ลำดับภาพที่ 15/105

ลำดับภาพที่ 16/105

ลำดับภาพที่ 17/105

ลำดับภาพที่ 18/105

ลำดับภาพที่ 19/105

ลำดับภาพที่ 20/105

ลำดับภาพที่ 21/105

ลำดับภาพที่ 22/105

ลำดับภาพที่ 23/105

ลำดับภาพที่ 24/105

ลำดับภาพที่ 25/105

ลำดับภาพที่ 26/105

ลำดับภาพที่ 27/105

ลำดับภาพที่ 28/105

ลำดับภาพที่ 29/105

ลำดับภาพที่ 30/105

ลำดับภาพที่ 31/105

ลำดับภาพที่ 32/105

ลำดับภาพที่ 33/105

ลำดับภาพที่ 34/105

ลำดับภาพที่ 35/105

ลำดับภาพที่ 36/105

ลำดับภาพที่ 37/105

ลำดับภาพที่ 38/105

ลำดับภาพที่ 39/105

ลำดับภาพที่ 40/105

ลำดับภาพที่ 41/105

ลำดับภาพที่ 42/105

ลำดับภาพที่ 43/105

ลำดับภาพที่ 44/105

ลำดับภาพที่ 45/105

ลำดับภาพที่ 46/105

ลำดับภาพที่ 47/105

ลำดับภาพที่ 48/105

ลำดับภาพที่ 49/105

ลำดับภาพที่ 50/105

ลำดับภาพที่ 51/105

ลำดับภาพที่ 52/105

ลำดับภาพที่ 53/105

ลำดับภาพที่ 54/105

ลำดับภาพที่ 55/105

ลำดับภาพที่ 56/105

ลำดับภาพที่ 57/105

ลำดับภาพที่ 58/105

ลำดับภาพที่ 59/105

ลำดับภาพที่ 60/105

ลำดับภาพที่ 61/105

ลำดับภาพที่ 62/105

ลำดับภาพที่ 63/105

ลำดับภาพที่ 64/105

ลำดับภาพที่ 65/105

ลำดับภาพที่ 66/105

ลำดับภาพที่ 67/105

ลำดับภาพที่ 68/105

ลำดับภาพที่ 69/105

ลำดับภาพที่ 70/105

ลำดับภาพที่ 71/105

ลำดับภาพที่ 72/105

ลำดับภาพที่ 73/105

ลำดับภาพที่ 74/105

ลำดับภาพที่ 75/105

ลำดับภาพที่ 76/105

ลำดับภาพที่ 77/105

ลำดับภาพที่ 78/105

ลำดับภาพที่ 79/105

ลำดับภาพที่ 80/105

ลำดับภาพที่ 81/105

ลำดับภาพที่ 82/105

ลำดับภาพที่ 83/105

ลำดับภาพที่ 84/105

ลำดับภาพที่ 85/105

ลำดับภาพที่ 86/105

ลำดับภาพที่ 87/105

ลำดับภาพที่ 88/105

ลำดับภาพที่ 89/105

ลำดับภาพที่ 90/105

ลำดับภาพที่ 91/105

ลำดับภาพที่ 92/105

ลำดับภาพที่ 93/105

ลำดับภาพที่ 94/105

ลำดับภาพที่ 95/105

ลำดับภาพที่ 96/105

ลำดับภาพที่ 97/105

ลำดับภาพที่ 98/105

ลำดับภาพที่ 99/105

ลำดับภาพที่ 100/105

ลำดับภาพที่ 101/105

ลำดับภาพที่ 102/105

ลำดับภาพที่ 103/105

ลำดับภาพที่ 104/105

ลำดับภาพที่ 105/105
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-281-1648
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย