หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

     วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

     นายสมพร วันทิยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซับบอนวิทยาคม พร้อมด้วยนายนพรุจ เชียงส่ง รองปลัด และนายสมศักย์ ดีแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับนายอภิชาฎ พงษ์ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนประพฤติดี นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

     ในโอกาสนี้ นายสมพร วันทิยาได้แสดงความชื่นชมยินดีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนที่ได้เพียรพยายามเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ซึ่งการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
นำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อย่างมั่นคงสืบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 15.12 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย