หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
การประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
     องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นำโดยนายสมพร วันทิยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกันจุ (ศพค.) โดยมีนายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกันจุ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้แทนชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ สำรวจความต้องการของครอบครัวในพื้นที่
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาสังคมในตำบลกันจุนำไปจัดทำแผน และดำเนินกิจกรรมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20,000 บาท โดยมติที่ประชุมคณะทำงานฯ
เห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว และกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน โดยการนำพลังบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน ตามแนวทางของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงด้านสังคม บนพื้นฐานปัจจัย 4 ตาม
โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ของนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 15.09 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-281-1648
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย