หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันจุ ครั้งที่ 3/2564  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564
     ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นำโดยนายสมพร วันทิยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันจุ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พร้อมกรรมการและคณะที่ปรึกษาฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การส่งเสริมสุขภาพสตรี ตลอดทั้งโครงการและกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนตำบลกันจุ จำนวน 47 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 11.17 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย