หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือติดต่องานราชการ ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564    
ผ่านช่องทาง QR Code หรือ เว็บไซต์ itas.nacc.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 11.43 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย