หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกันจุ  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      องค์การบริหารส่วนตำบลกัน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพ
      ท่านใดสนใจสามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ หรือ โทร 0-5671-3528 / 08-6390-0454 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 10.27 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย