หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ2563  
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายนพรุจ เชียงส่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
   เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกาย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 10.28 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย