หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายสมจิตร คำคุณเมือง
ประธานสภา อบต.กันจุ
 


นายประถม บุตรดี
รองประธานสภา อบต.กันจุ


นายสุวรรณ อบเชย
เลขานุการสภา อบต.กันจุ
 
สมาชิกสภา
 


นายสมจิตร คำคุณเมือง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1


นางสายรุ้ง คงสมชีพ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


นายณรงค์ ปาคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


ว่าง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3


นายสุวรรณ อบเชย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4


นางมณฑา ใจดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4


นายสีไพ คงคาหาญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5


นายดิเรกฤทธิ์ มะโนน้อม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5


นายประเสริฐ มาดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6


นางจูรี มูลดิษฐ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6


นายสมส่วน งูคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7


นายสมหวัง พูดคล่อง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7


นายบรรจบ สุดสวาสดิ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นางน้ำทิพย์ ชื่นชม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นายประถม บุตรดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย