หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กันจุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลกันจุ เป็นตำบลที่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2335 ซึ่งนับว่ายาวนานถึง 200 กว่าปีมาแล้ว เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรีต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2506 ได้แยกมาขึ้นอยู่กับอำเภอหนองไผ่ และปี พ.ศ. 2522 จึงได้แยกจากอำเภอหนองไผ่ มาขึ้นอยู่กับอำเภอบึงสามพัน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
ตำบลกันจุ เป็นหนึ่งในจำนวน 9 ตำบลในเขตอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ห่างจากตัวอำเภอบึงสามพันประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 52,648 ไร่ หรือประมาณ 84.23 ตารางกิโลเมตร
 
ตราสัญลักษณ์
 
หมายถึง พื้นที่อุดมสมบูรณ์
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกปรง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงสามพัน และตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลบึงสามพัน,
ตำบลหนองแจง
อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์

ม.1

ม.11

ม.2

ม.4

ม.18

ม.3

ม.15

ม.5

ม.6

ม.13

ม.19

ม.3

ม.17

ม.8

ม.12

ม.16

ม.7

ม.14

ม.10

ตำบลสระแก้ว
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลโคกปรง,ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,114 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,502 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58

หญิง จำนวน 6,612 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,579 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 155.69 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านกันจุ 244 245 489 139
2 บ้านหนองปล้อง 260 273 533 307
3 บ้านหนองพลวง 392 284 776 293
4 บ้านลำตะคร้อ 309 353 662 764
5 บ้านทุ่งนางาม 210 230 440 162
6 บ้านราษฎร์เจริญ 357 364 721 265
7 บ้านซับบอน 575 588 1,163 472
8 บ้านเขารวก 308 322 630 208
9 บ้านโคกสะอาด 362 341 703 177
10 บ้านตลาดใหม่ 548 570 1,118 497
11 บ้านเนินเสรี 286 285 571 153
12 บ้านหนองแดง 567 561 1,128 350
13 บ้านโคกกรวด 407 431 838 317
14 บ้านซับบอนใต้ 556 552 1,108 340
15 บ้านลำตะคร้าเหนือ 359 384 743 274
16 บ้านดงก้านตาล 209 243 452 116
17 บ้านหนองปล้องใต้ 120 115 235 76
18 บ้านแคมป์พัฒนา 190 156 346 537
19 บ้านทุ่งสีทม 243 215 458 132
รวม 6,502 6,612 13,114 5,579
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย