หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านนายอำนาจ ประทุมสูตร - บ้านนายบรรจบ อาสว่าง ตำบลกันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนปลายเครนติดกระเช้ายกสูง(เครนพับ) 10 เมตร ต่อ 4 ตันเมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนปลายเครนติดกระเช้ายกสูง(เครนพับ) 10 เมตร ต่อ 4 ตันเมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านกันจุ ตำบลกันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 25-006 สายบ้านลำตะคร้อ-บ้านหนองปล้องใต้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองปล้องใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 25-007 สายบ้านลำตะคร้อใต้-แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 15 บ้านลำตะคร้อเหนือ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 25-008 สายบ้านเนินเสรี หมู่ที่ 11-บ้านเพชรละคร หมู่ที่ 1 บ้านกันจุ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอดดูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสาย บ้านทุ่งสีทม หมู่ที่ 19 - วัดซับสวัสดิ์ ตำบลกันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปูน จากบ้านนายเข็มทอง แย้มพจนา - บ้านนายทองแดง ม่วงอร่าม หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปูน จากบ้านนายเข็มทอง แย้มพจนา - บ้านนายทองแดง ม่วงอร่าม หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478