หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กันจุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลกันจุมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยเนินเขา เป็นป่าและที่ราบ สลับกันไป มีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านกั้นแนวเขตตำบลหนองแจง และตำบลบึงสามพันทางทิศตะวันตก ในฤดูฝน ถ้าฝนตกชุก น้ำล้นฝั่งทำให้เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน เนื่องจากแม่น้ำป่าสัก
เป็นแม่น้ำที่แคบ และในปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ กั้นทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ คาดว่าบริเวณที่ราบลุ่ม จะประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะตื้นเขิน ขาดตอนเป็นช่วงๆ ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร
 
อาชีพประชากร

อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงหมู และ เลี้ยงวัว)

อาชีพเสริม คือ ค้าขาย , รับราชการ , รับจ้างทั่วไป และอื่น ๆ
ภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตำบลกันจุ ที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยเนินเขา ทำให้สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ในแต่ละฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีภายในตำบลกันจุ 34.0 องศาเซลเซียสอากาศจะร้อนมากใน
ฤดูร้อน ราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม อากาศหนาวจัดในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ราว เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด
การสื่อสารในตำบล
ประชากรส่วนใหญ่ใช่โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายคือ AIS Dtac my By CAT และ TrueMove H
 
ไฟฟ้าในตำบล
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 98
ประปาในตำบล
ประชาชนมีประปาหมู่บ้านใช้ 19 หมู่บ้าน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ประเพณีและงานประจำปี

ไทยทรงดำ (ม.4)

ประเพณีอาสาฬหบูชา

ประเพณีสงกรานต์

งานบวงสรวงปู่ลา (ม.7)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาอีสาน 60%

ภาษากลาง 30%

ภาษาไทย-ลาว 5%

ภาษายวน 5%
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

เสื่อกก หมู่ที่ 11

ไม้กวาดทางมะพร้าว หมู่ที่ 6
 
หน่วยธุรกิจในตำบล

ร้านเสริมสวย จำนวน 17 แห่ง

ร้านเกม จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายของ จำนวน 244 แห่ง

รีสอร์ท จำนวน 3 แห่ง

โรงงาน จำนวน 3 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ มีแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต หมู่ที่ 2 ตำบลกันจุ ประกอบด้วย แร่แพลจิโอเดลสพรอทซีน และโอลิวีน ดินเหนียวสีขาวประกอบด้วยแร่โคโลไมต์
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-281-1648
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย